Co se dnes chcete naučit?

Naším posláním je poskytovat mladým lidem příležitosti k rozvíjení a naplňování jejich potenciálu.

Tvoříme a zprostředkováváme aktivity neformálního vzdělávání, a podporujeme tak osobní a profesní rozvoj a aktivnější a kvalitnější život jednotlivců i komunity.

Čemu se věnujeme?

Workshopy

Naše lokální vzdělávací aktivity sledují naše poslání, tedy hlavně naplňování potenciálu jednotlivců i komunity a napomáhání jejich osobnímu a profesnímu rozvoji. Naším cílem je, aby témata workshopů co nejlépe odpovídala na současné společenské výzvy a potřeby.

Partnerství

Spolupracujeme s ostatními organizacemi a pomáháme s propagací jejich aktivit. Chceme pomáhat zviditelňovat partnerské projekty a organizace, jejichž hodnoty jsou v souladu s našimi. Rádi pomůžeme s medializací vašich projektů neformálního vzdělávání přes naše kanály.

Mezinárodní projekty

Přidejte vašemu učení mezinárodní rozměr a jeho hodnota se znásobí. Učením se v mezinárodním prostředí poznáváte navíc nová místa, kultury i mentality. Dneska máte tyto příležitosti doslova na dosah. Například díky projektům programu Erasmus+, kterých se s námi můžete zúčastnit.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví rozvíjí váš potenciál, iniciativu a zájem o své okolí, proto podporujeme dobrovolnické aktivity na lokální i mezinárodní úrovni. Můžete se na nás také obrátit, pokud máte nápad na dobrovolnický projekt a hledáte pro něj zastřešení – rádi vám pomůžeme s jeho realizací a propagací.

Proč Youth Progress?

Toužíme vybudovat platformu, pod kterou budou vznikat kvalitní a inovativní neformálně vzdělávací projekty, a která tak bude podporovat aktivní zájem lidí o rozvoj a zlepšování života sebe i svého okolí.

Fotky z akcí a workshopů

Reference

Naše hodnoty

SEBEREFLEXE

Každý učební proces začíná sebereflexí, která nám pomáhá odhalit naše silné a slabé stránky a pochopit, co potřebujeme vylepšovat. Sebereflexe se nebojíme a jsme vždy otevření konstruktivní kritice, protože jedině tak se bleskově posouváme vpřed.

SPOLUPRÁCE

Rádi vnímáme konkurenci jako zdroj inspirace a nebráníme se žádné spolupráci, která pomůže podpořit a vylepšit projekty naplňující naše poslání. Pečlivě budujeme vztahy s našimi partnery a navzájem se podporujeme k dosahování co nejlepších výsledků.

INOVACE

Vytváříme postupy a inovativní prostředí pro vaše vzdělávání. Nevyhýbáme se osvědčeným postupům a chceme zároveň vytvářet prostor pro nové metody osobního i profesního rozvoje, neotřelá řešení a kreativitu.

RESPEKT

Věříme, že vůle učit se by měla být spojena s pokorou a respektem k dovednostem a znalostem ostatních i respektem k odlišným postupům a úhlům pohledu. To nám zároveň umožňuje být otevřenější novým věcem a využívat potenciál učení naplno.

Blog & Novinky

„Pochopila jsem, že chyby jsou v pořádku, jsme v tom všichni společně a nikdo tě nesoudí,“ sdílí dojmy účastníci projektu English on the scene!
„Dalo mi to jiskru do života po covidu a motivaci něco dělat,“ říká účastník projektu Sustainable ImPACT
Tancem proti drogové závislosti bojovali účastníci výměny mládeže v Portugalsku

Kontakt

Máte dotaz nebo se chcete zapojit? napište nám! 🙂

Youth Progress, z. s.