Příběhy účastníků – výměna mládeže Improv(is)e! v České Republice

Zářijový projekt výměny mládeže podpořené z fondů programu Erasmus+ s názvem Improv(is)e! byl pro účastníky velmi nevšedním 10-ti denním zážitkem. Projekt, jehož dlouhodobým cílem je snižování nezaměstnanosti mladých prostřednictvím technik divadelní improvizace, nabídl zábavný program s posláním prohloubit zejména soft skills účastníků pomocí kreativních aktivit a her. Požádali jsme účastníky, aby projekt popsali svýma očima, a zde jsou jejich dojmy.. 

Výměna mládeže Improv(is)e! proběhla od 16. do 25. září v Kostelci nad Černými Lesy a její náplní bylo hledání řešení a prevence vysoké míry nezaměstnanosti mladých Evropanů ze zemí, kterých se to týká nejvíc (Itálie, Španělsko, Portugalsko a Francie, Česko tu reprezentovalo opačný extrém). A celkem neobvykle nabízel projekt řešení problému v divadelní improvizaci. Z nových kombinací se rodí nové možnosti – přesně toto některé z nás napadlo ve chvíli, kdy jsme na webu (FB) četli popis k projektu Improv(is)e! s podtitulkem: Jak může divadlo pomáhat v otázkách vysoké míry nezaměstnanosti. „Kreativita, flexibilita, pohotovost, rozvoj sociálních dovedností, prohlubování vyjadřovacích schopností v cizím jazyce, spolupráce…“ To všechno díky improvizačnímu divadlu? Znělo to skvěle – nově – … Museli jsme jet! 🙂

Už různorodost 30-ti členné skupiny nás všechny ohromně kulturně obohatila. Nejenže jsme denně hovořili 6-ti různými jazyky (angličtina samozřejmě pořád byla hlavním), ale i kulturní odlišnosti a jejich sdílení byly bonusem k nezapomenutelnému zážitku, který se nesl v duchu improvizace (improvizačního divadla) a kreativity. Každý národní tým jeden večer prezentoval svoji kulturu a historii a i tady se projevila originalita a kreativita skupiny – všichni jsme si například zahráli improv ve francouzštině, naučili se správně používat italská gesta nebo připravovat portugalské pokrmy. 🙂

Možnosti pro rozvoj zaměstnanosti, které Evropská unie nabízí svým členům, byly dalším důležitým tématem, kterému byla na projektu věnována velká pozornost. Příležitostí, jak být aktivní, vzdělávat se a osobnostně i profesně růst, je v EU hrozně moc. Důležité je ale vědět, kde hledat. Věříme, že projekt Improv(is)e! navíc inspiroval, rozvíjel, motivoval k touze dělat něco víc, informoval, pobavil a zažehnul v účastnících novou jiskru, která se nyní může rozhořet …a ona již hoří!

Nejdůležitější ze všeho pro nás ale bylo poznávání nástrojů a technik improvizačního divadla a jejich neuvěřitelný potenciál. Podle našeho osobního zážitku v sobě nesou obrovskou sílu a nabízí přesah daleko za hranice 10-ti denního pobytu. Každý den jsme se díky improvizaci naučili něco víc o sobě i o druhých, otevřeli se, překonali nějakou překážku, zbavili se některé bariéry nebo stereotypu. Improv je mnohem víc než to, co vidí divák. Proměnou postav a rozpoložení na scéně jsme se například učili chápat rozdílné povahy, postavení a názory. Aby se nám to všechno lépe dařilo využít v praxi a zejména na trhu práce, v několika hrách jsme simulovali pracovní pohovory, interakce na pracovišti, učili se pružně reagovat v týmové práci apod.  

Na improv se vpodstatě nedá připravit – každou vteřinu se může celá situace změnit a jedeme nanovo. Hra nás učí neustále reagovat na nové situace, scénáře a charaktery a vytvářet dějové linky, na které nejsme vůbec zvyklí.Najednou jsme tvůrci nového, kreativní řešitelé nepředvídatelného, zkoušíme neznámé a věříme v různorodost,“ řekla Barbora, jedna z účastnic projektu. Schopnost adaptovat se a přijímat změny – to je pro nás improv. Když jsme se pak každý večer scházeli ke společnému hodnocení a probírali, co nám improv vlastně dává, postupně jsme začali vidět víc a víc referencí a pojítek s každodenním životem a začali chápat, jak nás divadelní improvizace může posunout profesně. 

Erasmus+ projekt výměny mládeže Improv(is)e! byl pro nás výjimečným zážitkem, začátkem nových nádherných přátelství, inspirací a možností poznat sami sebe a objevit svůj skrytý potenciál, vnímat jiné kultury a také objevit možnosti rozvoje a vzdělávání, které mladým lidem nabízí evropské programy. Byla to pro nás obrovská příležitost a tímto za ni děkujeme.*

– Účastníci projektu

*Prohlašujeme že tento článek vyjadřuje pouze názor jeho autorů a Evropská komise neodpovídá za použití informací, které obsahuje.

 

Youth Exchange Rural Voices
29. 7. – 6. 8. | Italy
Training Course Outdoor for all
9. – 16. 7. | Italy
Training for Trainers on Digital competences
4. 7. – 10. 7. | Lithuania