Příběhy účastníků – Trénink „Be Active-Be European“ v Lotyšsku

V dubnu 2024 jsme vyrazili s Youth Progress na mezinárodní seminář/trénink hostující organizace World-Our Home s názvem „Be Active – Be European“. Projekt se uskutečnil v malebném městečku Rezekne na východě Lotyšska a byl zaměřen na posílení mládeže v boji proti euroskepticismu a vytváření inspirace k aktivnímu zapojení mladých Evropanů do voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. V České republice se bude volit 7. – 8. června 2024. Cílem bylo diskutovat mezi partnerskými organizacemi o klíčové roli mládeže v občanské angažovanosti v EU a zvýšit tak povědomí o výzvách, které euroskepticismus s sebou nese.

Trénink proběhl od 8. Do 14. dubna. Zúčastnilo se ho 30 mladých zástupců z 8 zemí, a to ze Španělska, Itálie, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Polska a samozřejmě České republiky. Přijeli partneři a pracovníci s mládeží, které zajímá politika a EU celkově. Za ČR vyjela tentokrát Alexandra, Veronika a Linda. Program byl bohatý na získávání nových informací, ale také nechybělo učení se formou hry. První den jsme měli možnost navzájem se blíže poznat a diskutovat o motivaci, proč se rozhodli projektu zúčastnit.

Během projektu jsme se dozvěděli nejen to, jak se EU dotýká našeho každodenního života, ale i jak funguje Evropský parlament a proč je důležité jít k volbám. Volby právě rozhodnou, jakým směrem se bude politika EU dále vyvíjet.

Nechyběla ani diskuze na téma euroskepticismu, kde jsme společně hledali argumenty, proč má smysl aktivně se účastnit veřejného života a volit, a učili jsme se vyvracet různé mýty o EU, jejím fungování apod.

Také jsme měli skvělou možnost setkat se i s mladými lidmi z Rezekne, kteří se aktivně účastní různých akcí na téma Evropské unie. Společně jsme s nimi strávili odpoledne na radnici za účasti starosty města a zástupců místních mládežnických organizací, diskutovali jsme o významu Evropské unie a hledali odpovědi na otázky, jak mohou mladí lidé přispět ke zlepšení fungování EU.

Také jsme měli příležitost zúčastnit se online meetingu se zástupcem Evropského parlamentu, a dozvědět se více o každodenním fungování evropských institucí.

V rámci aktivit pro navazování nových přeshraničních partnerství proběhl v rámci tréniku také kulturní večer, kdy jsme měli možnost ochutnat tradiční jídla z každé zúčastněné země, a dozvědět se tak něco víc o jejich kultuře.

Na závěr jsme si všichni společně ukázali, jak funguje certifikát Youthpass, který na Erasmus+ projektech získává každý zúčastněný. Mluvili jsme o jeho výhodách a o tom, jak nám certifikát může pomoci v mapování procesu učení, ale také v našem budoucím kariérním směřování,.

„Mé celkové dojmy z projektu jsou velmi pozitivní, jela jsem tam s nějakým očekáváním, které se více než naplnilo. Bylo zajímavé vidět, jak lidé z jiných zemích vnímají volby do Evropského parlamentu jinak, a to na základě jejich vlády v zemi, kde žijí. Odjížděla jsem plná dojmu a nabitá novými vědomostmi. Seznámila jsem se s novými lidmi, se kterými jsme si vytvořili pouto po dobu projektu. Společně jsme prozkoumali město Rezekne a povídali si o veškerých tématech, nejen o EU. Nemyslím si, že jsem se s některými viděla naposledy. Po projektu jsem odhodlaná jít k volbám o trochu více, než jsem byla předtím, protože už vím, kde si načíst informace a udělat si tak vlastní rešerši. Výjezd na projekt bych určitě doporučila všem, dozvíte se nové znalosti, poznáte jiné kultury a taky se naučíte pracovat v cizím prostředí s novými lidmi.

Linda, Česká republika

„Projekt byl z mého pohledu velmi dobrý a přínosný. Díky projektu jsem měla možnost setkat se s lidmi z různých zemí, kteří sdílejí podobné zájmy a kteří měli stejnou motivaci dozvědět se ohledně Evropské unie něco víc. Každý den jsme měli zajímavý program a velmi pozitivně hodnotím i možnost setkat se s lidmi z mládežnického parlamentu města Rezekne. Projekt mi umožnil nejen lépe pochopit složitost evropských politik, ale také mě motivoval k účasti ve volbách, protože jsem pochopila, že být aktivním občanem Evropské unie je velmi důležité a svým hlasem mohu přispět k lepší budoucnosti země, ve které žiju. Evropské projekty jsou vynikající příležitostí pro osobní růst a obohacení. Celkově bych účast doporučila všem, kteří chtějí získat nové zkušenosti a poznát nové lidi z různých koutů světa.

Veronika, Slovensko

 

 

* Projekt Be Active-Be European je financován z programu Erasmus+ Evropské unie.

Youth Exchange Rural Voices
29. 7. – 6. 8. | Italy
Training Course Outdoor for all
9. – 16. 7. | Italy
Training for Trainers on Digital competences
4. 7. – 10. 7. | Lithuania