Příběhy účastníků – Výměna mládeže „From Zero to Hero“ v Portugalsku

Drogová závislost je pro mladé Evropany rostoucí hrozbou. Zvědavost, potřeba zapadnout, nedostatečné vzdělání i socio-ekonomické problémy jsou některé důvody, proč se situace neustále zhoršuje.  Tvůrci projektu s názvem From Zero to Hero věří, že s drogovou závislostí lze bojovat sportem, a tak se pět dobrovolníků z Česka vydalo na deset dní v listopadu do města Montijo v Portugalsku, aby se zúčastnili výměny mládeže hrazené z programu Erasmus+ zaměřené na téma drogové závislosti a její prevence pomocí tance. O všem přinášíme krátké vyprávění pohledem českých účastníků.

Cílem projektu From Zero to Hero bylo zanalyzovat příčiny drogové závislosti u mladých, zvýšit povědomí účastníků o problematice a navrhnout možná univerzální řešení pro prevenci drogové závislosti i opětovné začlenění drogově závislých do společnosti. Projekt stál na myšlence, že zdravý životní styl, sportovní aktivita a rozvoj hudebních a tanečních dovedností je základem pro boj s drogovou závislostí.

Výměna mládeže, která proběhla v Portugalsku od 15. do 24. listopadu mezi účastníky z České republiky, Portugalska, Bulharska, Turecka, Litvy, Rumunska a Severní Makedonie, nás seznámila s negativní stránkou drogové závislosti a jejími důsledky i s možnostmi prevence. Program výměny měl dvě roviny – workshopy o drogové závislosti a cvičení Zumby.

Workshopy o drogové závislosti zahrnovaly hry, diskuze, prezentace a interakci s obyvateli obce Montijo. Dozvěděli jsme se o původu závislosti, negativních dopadech užívání drog a prevenci.  Zároveň jsme s ostatními účastníky sdíleli reálné zkušenosti (ať už vlastní nebo zprostředkované) pomocí dotazování místních, uměleckých forem (divadelní scénky, malování etc.) a diskuzních kroužků. Bylo velmi užitečné se o problému otevřeně pobavit s místními obyvateli. Zjistili jsme, že i v Montijo se spousta lidí osobně setkává s důsledky drogové závislosti nejen u mladých, a seznámili jsme se tak s několika autentickými příběhy. „Během dotazování místních obyvatel o jejich zkušenostech s drogovou závislostí jsem se divila, že se nám jedna slečna otevřela a upřímně nám poskytla zkušenost z vlastního života, kterou si právě prochází se svým bratrem. Bylo to velmi působivé a překvapilo mne, že se slečna o tom nestyděla mluvit. Myslím, že je to od ní dobrý krok, jak varovat ostatní před užíváním drog.“ uvedla jedna z účastnic. 

Každý z nás prezentoval o tématu drogové závislosti ve vlastní zemi. Zjistili jsme například, že v některých evropských zemích není snadné získat reálné statistiky o drogové závislosti mezi mladými – ti se často bojí přiznat problém v obavě ze společenské stigmatizace apod. Navštívili jsme protidrogovou léčebnu v Lisabonu, kde jsme mohli lépe porozumět procesu léčby závislosti a návratu do běžného života vyléčených. Skoro všichni jsme během workshopů došli k pár společným závěrům; pro boj s drogovou závislostí člověk potřebuje mít pocit, že na to není sám, tzn. mít podporu v okolí. Užívání drogy samo sobě není problémem, ale odpovědí na problém, resp. jeho řešením. Ve spoustě případů je důvodem, proč se mladí uchýlí k užívání drog, nedostatek smysluplných volnočasových aktivit, ambic, možností rozvíjet potenciál. Rozvoj zájmů, sportovních nebo uměleckých aktivit rozhodně může pomoct jako prevence i řešení drogové závislosti. A tady už do projektu vstupuje tanec… 🙂

Jako nástroj protidrogové prevence jsme vyzkoušeli zumbu, neuvěřitelně zábavný a taneční fitness program inspirovaný latinsko-americkými tanci. Aktivity náročnější na přemýšlení vystřídal trénink choreografií, který nám dal zase pořádně zabrat fyzicky. Do konce výměny jsme nacvičili celkem 5 choreografií, se kterými jsme veřejně vystoupili předposlední den pobytu. Kromě instruktorů se do přípravy choreografií zapojili i aktivnější účastníci, kteří měli bohatší taneční zkušenosti a chuť je sdílet s námi ostatními. A někteří z nás si dost možná uvědomili, jak důležitou součástí života je hudba a tanec a že věnovat mu svůj volný čas má obrovský smysl.

Vedle hlavních témat projektu jsme si užili i doprovodné hry a aktivity, jako je Secret Friend, Gossip Box, kulturní večery plné národních tradic, hudby a tanců, soutěží i občerstvení. Účastníci si například vyzkoušeli odříkat české jazykolamy nebo zatančit si makedonské a turecké národní tance.

Erasmus+ výměna mládeže From Zero to Hero nám ukázala realitu drogové závislosti u mladých Evropanů a položila otázky po příčinách rozšířeného problému, na které jsme se pokusili odpovědět. Projekt nabitý hudbou a tancem nám v praxi ukázal, jak mohou mladí kreativně rozvíjet svůj potenciál, překonávat vlastní bariéry a smysluplně naplňovat svůj volný čas, aniž by se museli uchylovat k drogám. Poznali jsme nové přátele, procvičili si jazykové dovednosti a bořili komunikační bariéry. Poznali jsme portugalskou kulturu, kuchyni a užili si příjemné prostřední přímořského městečka Montijo, kde jsme si ještě v listopadu mohli užít poslední slunečné dny. Děkujeme Omnis Factum Associação za tuto příležitost.

– Účastníci projektu

*Prohlašujeme že tento článek vyjadřuje pouze názor jeho autorů a Evropská komise neodpovídá za použití informací, které obsahuje.

Youth Exchange MAD about EU
28. 6. – 5. 7. | Italy
Training Course – Sustainable ImPACT 2
25. 8. – 2. 9. | Czech Republic
Youth Exchange – Generation Next: Empower Your Career Success!
1. – 8. 7. | Czech Republic