Příběhy účastníků – trénink „Greener Youth“ v Itálii

Na začátku října vyjely naše 3 účastnice Bára, Nikola a Silvie do italského Palerma na projekt mobility pracovníků s mládeží Erasmus+ s názvem „Greener Youth“ naší partnerské organizace Maghwen. Projekt, na který se do Palerma sjelo 21 lidí ze 7 zemí Evropy, byl zaměřený na environmentální aktivismus a jeho využití ve vzdělávací praxi pracovníků s mládeží. Přinášíme vám nyní informace a dojmy ze zahraničního výjezdu přímo od účastnic projektu!😊

Projekt, který trval od 2. do 9. října, oficiálně začal společnou večeří už 1. října, během které jsme se ve skupině vzájemně seznámili. Již první večer bylo jasné, že projekt bude zajímavý a obohacující, složení skupiny bylo totiž velmi různorodé a byly v ní zastoupené různé profese. Dalo se tedy očekávat, že se toho vzájemně budeme mít hodně co učit jak po kulturní, tak po profesní stránce, a to se během projektu potvrdilo.
První tři dny se nesly v duchu workshopů, které vedla organizátorka z hostující organizace Maghweb. Tématem byla environmentální problematika. Pracovalo se ve skupinkách, což byla skvělá příležitost vzájemně se poznat a zlepšit komunikační schopnosti a týmovou práci. Během aktivit projektu byl vždy vymezován prostor pro společnou diskuzi, během které jsme se snažili nejen upozornit na stávající environmentální problémy, ale zároveň hledat jejich možná řešení.

   

Projekt se však nezaměřoval pouze na teorii a debatu, primárně se totiž obsahově soustředil na environmentální aktivismus. Některé z probraných teorií jsme se tedy pokusili zrealizovat i v praxi, k čemuž tomu došlo v druhé polovině projektu, kdy se sami účastníci dostali k realizaci vlastních workshopů, tedy do role „pořadatele“. V rámci námi připravovaných workshopů jsme se například bavili s místními obyvateli. Dozvěděli jsme se od nich cenné informace o lokální situaci a jejich pohled na věc.

Samotná destinace projektu, Palermo, má poměrně velký problém s odpadem ve městě. Již ze začátku bylo všem účastníkům jasné, že je ve městě problém s tříděním a sběrem odpadu a s použitím jednorázových plastů. Zprvu to byl šok hlavně pro účastníky ze zemí jako je Estonsko, Litva a samozřejmě i Česká republika, kde je třídění odpadu samozřejmostí a ulice měst jsou čisté. Po několika dnech jsme však začali lokaci projektu vnímat jako velmi příhodnou, jelikož je to přesně místo, které environmentální aktivismus potřebuje. A tak jsme se pustili do toho!

Měli jsme tak například šanci vzít situaci do vlastních rukou a pomohli jsme s úklidem několika míst v Palermu. Cílem bylo uklidit několik parků v okolí ubytování a posbírat všechen odpad, abychom tam další den mohli zasadit rostliny. Na jednom z workshopů jsme se totiž naučili vyrábět tzv. seedballs, tedy semínkové kuličky. Právě jejich výroba byla jednou z oblíbených aktivit všech účastníků – už teď se těšíme na fotky, které nám za pár měsíců zašlou místní účastníky s výsledkem sázení.😊

Načasování projektu se také shodovalo se studentskou stávkou Fridays For Future, která měla za cíl šířit povědomí o environmentálních problémech na Sicílii. Ke stávce jsme se připojili a byl to nezapomenutelný zážitek! Projekt byl z velké části koncipován tak, že jsme se učili navzájem a předávali si zkušenosti z jednotlivých účastnických zemí. A vzhledem k tak různorodému složení (účastníci z Itálie, Španělska, Řecka, Litvy, Estonska, Polska a Česka) se jednalo o velmi zajímavé kulturní rozdíly a také zvyky, z nichž se spousta pojila právě k životnímu prostředí.

Věřím, že jsme si všichni z projektu odnesli nejen nové znalosti, ale především nové dovednosti, jak své myšlenky zrealizovat v praxi. A nesmíme zapomenout na nová přátelství, která se během projektu vytvořila a která potrvají i nadále.😊

— Nikola, účastnice projektu

A co ty, chystáš se také někam vyjetSleduj náš Facebook a Instagram, napiš nám youth.progressCZ@gmail.com a zjisti, kam se s námi můžeš vydat ještě tento rok! 😊

    

 

*Prohlašujeme že tento článek vyjadřuje pouze názor jeho autorů a Evropská komise neodpovídá za použití informací, které obsahuje.

Youth Exchange MAD about EU
28. 6. – 5. 7. | Italy
Training Course – Sustainable ImPACT 2
25. 8. – 2. 9. | Czech Republic
Youth Exchange – Generation Next: Empower Your Career Success!
1. – 8. 7. | Czech Republic