Tancem proti drogové závislosti bojovali účastníci výměny mládeže v Portugalsku

Drogová závislost je pro mladé Evropany rostoucí hrozbou. Zvědavost, potřeba zapadnout, nedostatečné vzdělání i socio-ekonomické problémy jsou některé důvody,...

„Schopnost adaptovat se a přijímat změny – to je pro nás...

Zářijový projekt výměny mládeže podpořené z fondů programu Erasmus+ s názvem Improv(is)e! byl pro účastníky velmi nevšedním 10-ti denním...